Chuyên gia cao cấp về hóa đơn điện tử
Hóa Đơn Điện Tử là gì

Hóa đơn điện tử là gì?

Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử.

Hoá đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hoá, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Tìm hiểu thêm

Tại sao nên chọn iHOADON?

Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Nghị quyết 01/NQ-CP bắt buộc doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn điện tử.
EFY-iHOADON: ĐÃ ĐƯỢC CƠ QUAN THUẾ THẨM ĐỊNH.

Quản lý hóa đơn

Quản lý hóa đơn

Thuận tiện cho việc hạch toán kế toán; đối chiếu dữ liệu; quản trị kinh doanh, báo cáo đầy đủ về hóa đơn, khách hàng, doanh thu; xuất dữ liệu ra phần mềm kê khai

Nghiệp vụ hóa đơn

Nghiệp vụ hóa đơn

Đầy đủ nghiệp vụ về hóa đơn, góp phần hiện đại hóa công tác quản trị doanh nghiệp

Dễ dàng tích hợp

Dễ dàng tích hợp

Tích hợp dữ liệu với các hệ thống phần mềm quản lý doanh nghiệp (CRM, ERP...), phần mềm kế toán (3A Soft, Misa, Fast, Excel...), quản lý bán hàng...

Tiết kiệm chi phí

Tiết kiệm chi phí

Giảm chi phí in ấn, gửi, bảo quản, không mất diện tích kho lưu trữ, chi phí vận chuyển

Tiết kiệm thời gian

Tiết kiệm thời gian

Rút ngắn thời gian thanh toán do việc lập, gửi/nhận hóa đơn được thực hiện thông qua các phương tiện điện tử

Tạo dấu ấn riêng

Tạo dấu ấn riêng

Tự thiết kế các mẫu hóa đơn cho phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, đồng thời chủ động đưa hình ảnh thương hiệu của đơn vị lên hóa đơn.

Khách hàng đăng ký mới

Tin tức mới

Đăng ký tư vấn sản phẩm

Đơn vị vui lòng nhập chính xác thông tin để được hỗ trợ.

Đăng ký tư vấn sản phẩm
2018 © Công ty cổ phần công nghệ tin học EFY Việt Nam