Chuyên gia cao cấp về hóa đơn điện tử
Hóa Đơn Điện Tử là gì

Hóa đơn điện tử là gì?

Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử.

Hoá đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hoá, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Tìm hiểu thêm

Tại sao nên chọn iHOADON?

Căn cứ thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 14 tháng 3 năm 2011 V/v “Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ”. Phần mềm hóa đơn điện tử iHOADON của Công ty Cổ phần Tin Học EFY Việt Nam có tích hợp đầy đủ các tinh năng cho quy trình tạo lập và xác thực hóa đơn điện tử theo yêu cầu của Tổng cục Thuế. Phần mềm iHOADON Hỗ trợ một cách đầy đủ các mẫu hóa đơn: 01GTKT, 02GTTT…theo quy chuẩn của Tổng cục Thuế.

Tìm hiểu thêm

Quản lý hóa đơn

Quản lý hóa đơn

Thuận tiện cho việc hạch toán kế toán; đối chiếu dữ liệu; quản trị kinh doanh, báo cáo đầy đủ về hóa đơn, khách hàng, doanh thu; xuất dữ liệu ra phần mềm kê khai

Nghiệp vụ hóa đơn

Nghiệp vụ hóa đơn

Đầy đủ nghiệp vụ về hóa đơn, góp phần hiện đại hóa công tác quản trị doanh nghiệp

Dễ dàng tích hợp

Dễ dàng tích hợp

Tích hợp dữ liệu với các hệ thống phần mềm quản lý doanh nghiệp (CRM, ERP...), phần mềm kế toán (3A Soft, Misa, Fast, Excel...), quản lý bán hàng...

Tiết kiệm chi phí

Tiết kiệm chi phí

Giảm chi phí in ấn, gửi, bảo quản, không mất diện tích kho lưu trữ, chi phí vận chuyển

Tiết kiệm thời gian

Tiết kiệm thời gian

Rút ngắn thời gian thanh toán do việc lập, gửi/nhận hóa đơn được thực hiện thông qua các phương tiện điện tử

Tạo dấu ấn riêng

Tạo dấu ấn riêng

Tự thiết kế các mẫu hóa đơn cho phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, đồng thời chủ động đưa hình ảnh thương hiệu của đơn vị lên hóa đơn.

Lựa chọn gói dịch vụ phù hợp với doanh nghiệp của bạn

(Trường hợp số lượng hóa đơn >20.000 HĐ/năm vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được hỗ trợ giá)
Gói iHD-300
300

Hóa đơn / 1 năm đến 3 năm

300 số hóa đơn

01 đến 03 năm sử dụng

10 năm lưu trữ

Tra cứu online và offline

Chuẩn hóa quy trình

600.000đ - 750.000đ
Gói iHD-1000
1000

Hóa đơn / 1 năm đến 3 năm

1000 số hóa đơn

01 đến 03 năm sử dụng

10 năm lưu trữ

Tra cứu online và offline

Chuẩn hóa quy trình

1.750.000đ - 2.200.000đ
Gói iHD-2000
2000

Hóa đơn / 1 năm đến 3 năm

2000 số hóa đơn

01 đến 03 năm sử dụng

10 năm lưu trữ

Tra cứu online và offline

Chuẩn hóa quy trình

3.250.000đ - 4.000.000đ
Gói iHD-3000
3000

Hóa đơn / 1 năm đến 3 năm

3000 số hóa đơn

01 đến 03 năm sử dụng

10 năm lưu trữ

Tra cứu online và offline

Chuẩn hóa quy trình

4.350.000đ - 5.400.000đ
Gói iHD-4000
4000

Hóa đơn / 1 năm đến 3 năm

4000 số hóa đơn

01 đến 03 năm sử dụng

10 năm lưu trữ

Tra cứu online và offline

Chuẩn hóa quy trình

5.200.000đ - 6.500.000đ
Gói iHD-5000
5000

Hóa đơn / 1 năm đến 3 năm

5000 số hóa đơn

01 đến 03 năm sử dụng

10 năm lưu trữ

Tra cứu online và offline

Chuẩn hóa quy trình

5.750.000đ - 7.200.000đ
Gói iHD-10000
10000

Hóa đơn / 1 năm đến 3 năm

10000 số hóa đơn

01 đến 03 năm sử dụng

10 năm lưu trữ

Tra cứu online và offline

Chuẩn hóa quy trình

8.500.000đ - 10.600.000đ
Gói iHD-15000
15000

Hóa đơn / 1 năm đến 3 năm

15000 số hóa đơn

01 đến 03 năm sử dụng

10 năm lưu trữ

Tra cứu online và offline

Chuẩn hóa quy trình

9.000.000đ - 11.300.000đ
Gói iHD-20000
20000

Hóa đơn / 1 năm đến 3 năm

20000 số hóa đơn

01 đến 03 năm sử dụng

10 năm lưu trữ

Tra cứu online và offline

Chuẩn hóa quy trình

10.000.000đ - 12.500.000đ
Gói iHD-25000
25000

Hóa đơn / 1 năm đến 3 năm

25000 số hóa đơn

01 đến 03 năm sử dụng

10 năm lưu trữ

Tra cứu online và offline

Chuẩn hóa quy trình

11.250.000đ - 14.100.000đ
Gói iHD-30000
30000

Hóa đơn / 1 năm đến 3 năm

30000 số hóa đơn

01 đến 03 năm sử dụng

10 năm lưu trữ

Tra cứu online và offline

Chuẩn hóa quy trình

12.000.000đ - 15.000.000đ
Gói iHD-35000
35000

Hóa đơn / 1 năm đến 3 năm

35000 số hóa đơn

01 đến 03 năm sử dụng

10 năm lưu trữ

Tra cứu online và offline

Chuẩn hóa quy trình

12.250.000đ - 15.300.000đ
Gói iHD-40000
40000

Hóa đơn / 1 năm đến 3 năm

40000 số hóa đơn

01 đến 03 năm sử dụng

10 năm lưu trữ

Tra cứu online và offline

Chuẩn hóa quy trình

12.000.000đ - 15.000.000đ
Gói iHD-60000
60000

Hóa đơn / 1 năm đến 3 năm

60000 số hóa đơn

01 đến 03 năm sử dụng

10 năm lưu trữ

Tra cứu online và offline

Chuẩn hóa quy trình

30.000.000đ - 0đ
Đăng ký tư vấn sản phẩm

Đơn vị vui lòng nhập chính xác thông tin để được hỗ trợ.

Đăng ký tư vấn sản phẩm
2018 © Công ty cổ phần công nghệ tin học EFY Việt Nam