Chuyên gia cao cấp về hóa đơn điện tử

Văn bản giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội

DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Năm ban hành
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTên văn bản
09/2023/TT-NHNN 28/07/2023 Chính Phủ Thông tư số 09/2023/TT-NHNN Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền
44/2023/NÐ-CP 30/06/2023 Chính Phủ Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội
41/2023/NÐ-CP 28/06/2023 Thủ tướng chính phủ Nghị định 41/2023/NĐ-CP: Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước
679/QÐ-TCT 31/05/2023 Tổng Cục thuế Quyết định 679/QĐ-TCT năm 2023 về Quy trình hoàn thuế
1798/TCT-TTKT 16/05/2023 Tổng Cục thuế 524 DOANH NGHIỆP RỦI RO VỀ HOÁ ĐƠN THEO CÔNG VĂN 1798/TCT-TTKT NGÀY 16/05/2023
1482/TCT-KK 24/04/2023 Tổng Cục thuế Công văn số 1482/TCT-KK ngày 24/4/2023 của Tổng cục Thuế về việc triển khai thu nộp thuế theo mã định danh khoản phải nộp
1483/TCT-KK 24/04/2023 Tổng Cục thuế Công văn số 1483/TCT-KK 2023 triển khai thu nộp thuế theo mã định danh khoản phải nộp (ID)
12/2023/NÐ-CP 14/04/2023 Thủ tướng chính phủ Nghị định số 12/2023/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2023
388/CTHN-TTHT 04/01/2023 Tổng Cục thuế Công văn 388/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
387/CTHN-TTHT 04/01/2023 Tổng Cục thuế Công văn 387/CTHN-TTHT 2023 xác định đối tượng phải nộp tờ khai mẫu 05/GTGT theo Thông tư 80/2021/TT-BTC
289/CTHN-TTHT 04/01/2023 Tổng Cục thuế Công văn 289/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân
15/CÐ-TCT 30/12/2022 Tổng Cục thuế Công điện 15/CĐ-TCT 2022 thực hiện áp dụng mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn
64951/CTHN-TTHT 28/12/2022 Tổng Cục thuế Công văn 64951/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc đăng kí giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là cá nhân không nơi nương tựa
64221/CTHN-TTHT 26/12/2022 Tổng Cục thuế Công văn 64221/CTHN-TTHT Hà Nội 2022 chính sách ưu đãi thuế thu nhâp doanh nghiệp đối với doanh nghiệp KHCN
63475/CTHN-TTHT 22/12/2022 Tổng Cục thuế Công văn 63475/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng
09/2023/TT-NHNN
28/07/2023
Chính Phủ
Thông tư số 09/2023/TT-NHNN Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền
44/2023/NÐ-CP
30/06/2023
Chính Phủ
Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội
41/2023/NÐ-CP
28/06/2023
Thủ tướng chính phủ
Nghị định 41/2023/NĐ-CP: Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước
679/QÐ-TCT
31/05/2023
Tổng Cục thuế
Quyết định 679/QĐ-TCT năm 2023 về Quy trình hoàn thuế
1798/TCT-TTKT
16/05/2023
Tổng Cục thuế
524 DOANH NGHIỆP RỦI RO VỀ HOÁ ĐƠN THEO CÔNG VĂN 1798/TCT-TTKT NGÀY 16/05/2023
1482/TCT-KK
24/04/2023
Tổng Cục thuế
Công văn số 1482/TCT-KK ngày 24/4/2023 của Tổng cục Thuế về việc triển khai thu nộp thuế theo mã định danh khoản phải nộp
1483/TCT-KK
24/04/2023
Tổng Cục thuế
Công văn số 1483/TCT-KK 2023 triển khai thu nộp thuế theo mã định danh khoản phải nộp (ID)
12/2023/NÐ-CP
14/04/2023
Thủ tướng chính phủ
Nghị định số 12/2023/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2023
388/CTHN-TTHT
04/01/2023
Tổng Cục thuế
Công văn 388/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
387/CTHN-TTHT
04/01/2023
Tổng Cục thuế
Công văn 387/CTHN-TTHT 2023 xác định đối tượng phải nộp tờ khai mẫu 05/GTGT theo Thông tư 80/2021/TT-BTC
289/CTHN-TTHT
04/01/2023
Tổng Cục thuế
Công văn 289/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân
15/CÐ-TCT
30/12/2022
Tổng Cục thuế
Công điện 15/CĐ-TCT 2022 thực hiện áp dụng mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn
64951/CTHN-TTHT
28/12/2022
Tổng Cục thuế
Công văn 64951/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc đăng kí giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là cá nhân không nơi nương tựa
64221/CTHN-TTHT
26/12/2022
Tổng Cục thuế
Công văn 64221/CTHN-TTHT Hà Nội 2022 chính sách ưu đãi thuế thu nhâp doanh nghiệp đối với doanh nghiệp KHCN
63475/CTHN-TTHT
22/12/2022
Tổng Cục thuế
Công văn 63475/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng

Cảm ơn bạn đã quan tâm tới dịch vụ định danh điện tử của Công ty EFY Việt Nam.

Nhân viên EFY sẽ liên hệ lại bạn trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng cảm ơn!

2018 © Công ty cổ phần công nghệ tin học EFY Việt Nam