Chuyên gia cao cấp về hóa đơn điện tử

Văn bản giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội

DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Năm ban hành
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTên văn bản
1798/TCT-TTKT 16/05/2023 Tổng Cục thuế 524 DOANH NGHIỆP RỦI RO VỀ HOÁ ĐƠN THEO CÔNG VĂN 1798/TCT-TTKT NGÀY 16/05/2023
1483/TCT-KK 24/04/2023 Tổng Cục thuế Công văn số 1483/TCT-KK 2023 triển khai thu nộp thuế theo mã định danh khoản phải nộp (ID)
1482/TCT-KK 24/04/2023 Tổng Cục thuế Công văn số 1482/TCT-KK ngày 24/4/2023 của Tổng cục Thuế về việc triển khai thu nộp thuế theo mã định danh khoản phải nộp
388/CTHN-TTHT 04/01/2023 Tổng Cục thuế Công văn 388/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
387/CTHN-TTHT 04/01/2023 Tổng Cục thuế Công văn 387/CTHN-TTHT 2023 xác định đối tượng phải nộp tờ khai mẫu 05/GTGT theo Thông tư 80/2021/TT-BTC
289/CTHN-TTHT 04/01/2023 Tổng Cục thuế Công văn 289/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân
15/CÐ-TCT 30/12/2022 Tổng Cục thuế Công điện 15/CĐ-TCT 2022 thực hiện áp dụng mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn
64951/CTHN-TTHT 28/12/2022 Tổng Cục thuế Công văn 64951/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc đăng kí giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là cá nhân không nơi nương tựa
64221/CTHN-TTHT 26/12/2022 Tổng Cục thuế Công văn 64221/CTHN-TTHT Hà Nội 2022 chính sách ưu đãi thuế thu nhâp doanh nghiệp đối với doanh nghiệp KHCN
63475/CTHN-TTHT 22/12/2022 Tổng Cục thuế Công văn 63475/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng
74/2022/TT-BTC 22/12/2022 Bộ Tài chính Thông tư số 74/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ Tài chính về việc quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính
75/2022/TT-BTC 22/12/2022 Bộ Tài chính Thông tư số 75/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú
61044/CTHN-TTHT 09/12/2022 Tổng Cục thuế Công văn 61044/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế
1510/QÐ-TCT 21/09/2022 Tổng Cục thuế Quyết định 1510/QĐ-TCT năm 2022 sửa đổi Quyết định 1450/QĐ-TCT Quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
1421/QĐ-BTC 15/07/2022 Bộ Tài chính Quyết định 1421/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính
1798/TCT-TTKT
16/05/2023
Tổng Cục thuế
524 DOANH NGHIỆP RỦI RO VỀ HOÁ ĐƠN THEO CÔNG VĂN 1798/TCT-TTKT NGÀY 16/05/2023
1483/TCT-KK
24/04/2023
Tổng Cục thuế
Công văn số 1483/TCT-KK 2023 triển khai thu nộp thuế theo mã định danh khoản phải nộp (ID)
1482/TCT-KK
24/04/2023
Tổng Cục thuế
Công văn số 1482/TCT-KK ngày 24/4/2023 của Tổng cục Thuế về việc triển khai thu nộp thuế theo mã định danh khoản phải nộp
388/CTHN-TTHT
04/01/2023
Tổng Cục thuế
Công văn 388/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
387/CTHN-TTHT
04/01/2023
Tổng Cục thuế
Công văn 387/CTHN-TTHT 2023 xác định đối tượng phải nộp tờ khai mẫu 05/GTGT theo Thông tư 80/2021/TT-BTC
289/CTHN-TTHT
04/01/2023
Tổng Cục thuế
Công văn 289/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân
15/CÐ-TCT
30/12/2022
Tổng Cục thuế
Công điện 15/CĐ-TCT 2022 thực hiện áp dụng mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn
64951/CTHN-TTHT
28/12/2022
Tổng Cục thuế
Công văn 64951/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc đăng kí giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là cá nhân không nơi nương tựa
64221/CTHN-TTHT
26/12/2022
Tổng Cục thuế
Công văn 64221/CTHN-TTHT Hà Nội 2022 chính sách ưu đãi thuế thu nhâp doanh nghiệp đối với doanh nghiệp KHCN
63475/CTHN-TTHT
22/12/2022
Tổng Cục thuế
Công văn 63475/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng
74/2022/TT-BTC
22/12/2022
Bộ Tài chính
Thông tư số 74/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ Tài chính về việc quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính
75/2022/TT-BTC
22/12/2022
Bộ Tài chính
Thông tư số 75/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú
61044/CTHN-TTHT
09/12/2022
Tổng Cục thuế
Công văn 61044/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế
1510/QÐ-TCT
21/09/2022
Tổng Cục thuế
Quyết định 1510/QĐ-TCT năm 2022 sửa đổi Quyết định 1450/QĐ-TCT Quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
1421/QĐ-BTC
15/07/2022
Bộ Tài chính
Quyết định 1421/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

Cảm ơn bạn đã quan tâm tới dịch vụ định danh điện tử của Công ty EFY Việt Nam.

Nhân viên EFY sẽ liên hệ lại bạn trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng cảm ơn!

2018 © Công ty cổ phần công nghệ tin học EFY Việt Nam