Tin tức

Đăng ký và áp dụng hóa đơn điện tử như thế nào?

Từ tháng 7/2018 Chính phủ sẽ bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử đối với các Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh có phát hành hóa đơn (theo Dự thảo Nghị định Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ). Trong khi doanh nghiệp bạn còn chưa biết phải đăng ký và áp dụng hóa đơn điện tử như thế nào?