Chuyên gia cao cấp về hóa đơn điện tử

Tin tức

Liệu có còn Hóa đơn giấy trong tương lai?

Theo xu hướng chung của nền Kinh tế dần chuyển đổi giao dịch chứng từ giấy sang giao dịch qua điện tử,Hóa đơn điện tử đã được ra đời mang lại rất nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp cũng như người nộp thuế. ...

Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử trong Bệnh viện?

Đặc thù của của ngành bệnh viện là mỗi ngày phải xử lý một lượng rất lớn hóa đơn, chứng từ khi thu tiền khám, chữa bệnh đồng thời phải đảm bảo nhanh chóng và chính xác tránh để bệnh nhân và người nhà phải ...

Hướng dẫn lập hóa đơn có nhiều trang- nhiều dòng

Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng trên một trang của một hóa đơn, người bán có thể tách các loại hàng hóa, dịch vụ để lập thành nhiều hóa đơn hoặc ...

2018 © Công ty cổ phần công nghệ tin học EFY Việt Nam