Tin tức

Bàn về việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

Triển khai thực hiện hóa đơn điện tử có mã xác thực không ít đơn vị có cùng câu hỏi như Công ty cổ phần Daikin Air Conditioning Việt Nam về việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Trả lời về câu hỏi này, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh có hướng dẫn cụ thể như sau.

Danh sách bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử năm 2018 ?

Ngay từ đầu năm 2018, cơ quan Thuế đã đề xuất nhiều doanh nghiệp thuộc đối tượng bắt buộc sử dụng như: •Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ từ 15 tỉ đồng trở lên phải sử dụng hóa đơn điện tử kể từ khi có mã số thuế và định kỳ thực hiện kết chuyển dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế...

Ra mắt Phần mềm Hóa đơn điện tử

Nhằm trợ giúp cho các doanh nghiệp sử dụng hình thức hóa đơn điện tử, Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học EFY Việt Nam chính thức ra mắt phiên bản phần mềm Hóa đơn điện tử theo thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 14 tháng 3 năm 2011 V/v “Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ”.

Tặng Phần mềm hóa đơn điện tử Miễn Phí ?

Từ ngày 01/08/2017, Công ty cổ phần công nghệ tin học EFY Việt Nam tổ chức tặng phần mềm hóa đơn điện tử dành cho các đơn vị đang sửa dụng dịch vụ kể khai bảo hiểm xã hội điện tử eBHXh.