Chuyên gia cao cấp về hóa đơn điện tử

Tin tức

Thumbnail

Nguyên Tắc Xuất Hóa Đơn Điện Tử Kế Toán Cần Nắm Vững

Hiện nay, hóa đơn điện tử được Bộ Tài Chính áp dụng cho các doanh nghiệp kinh doanh thay thế cho việc phát hành và sử dụng hóa đơn giấy nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi sử dụng hóa đơn khi bán hàng, ...

2018 © Công ty cổ phần công nghệ tin học EFY Việt Nam