Chuyên gia cao cấp về hóa đơn điện tử

Tin tức

Thumbnail

MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP TRONG QUÁ TRÌNH NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ

So với việc nộp thuế thủ công việc thực hiện nộp thuế điện tử mang lại nhiều lợi ích cho cả người nộp thuế và cơ quan thuế. Đây cũng là một trong những dịch vụ công trực tuyến nằm trong chương trình cải cách ...

2018 © Công ty cổ phần công nghệ tin học EFY Việt Nam