Chuyên gia cao cấp về hóa đơn điện tử

Thư viện hỗ trợ

 

 

 

 

 
BỘ THƯ VIỆN CÁC PHẦN MỀM HỖ TRỢ
 

STT

Bộ cài đặt

Nhấn tải về

1

 DotNetFrameWork 4.0

Tải về

2

 DotNetFrameWork 4.5.2

Tải về

3

 Service Pack 3 cho máy Windows XP

Tải về

4

 Windown Installer 3.1

Tải về

5

 Bộ gõ tiếng Việt Unikey

Tải về

6

 SQL server 2008 r2

Tải về

7

 SQL server 2008 management studio

Tải về

8

  Windows powershell

Tải về

9

 Phần mềm hỗ trợ từ xa UltraViewer

Tải về

10  Phần mềm hỗ trợ ký số Tải về

 

 

 

2018 © Công ty cổ phần công nghệ tin học EFY Việt Nam