Chuyên gia cao cấp về hóa đơn điện tử

Văn bản giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội

DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Năm ban hành
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTên văn bản
1483/TB-CTBDI-TTHT 29/06/2022 Tổng Cục thuế Thông báo 1483/TB-CTBDI-TTHT ngày 29/6/2022 của Cục Thuế tỉnh Bình Định về việc chuyển đổi Chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in hoặc giấy sang Chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC
41/2022/NĐ-CP 20/06/2022 Chính Phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triể
1873/TCT-TTKT 01/06/2022 Tổng Cục thuế V/v tăng cường rà soát, kiểm tra phát hiện NNT có dấu hiệu rủi ro về hóa đơn, chống gian lận hoàn thuế GTGT.
34/2022/NĐ-CP 28/05/2022 Chính Phủ Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022
613/CTLAN-TTHT 25/02/2022 Cục Thuế Long An V/v triển khai áp dụng thực hiện hóa đơn điện tử tại địa bàn tỉnh Long An
206/QĐ-BTC 24/02/2022 Bộ Tài chính Quyết định về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
15/2022/NĐ-CP 28/01/2022 Chính Phủ Quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH-15 của Quốc hội về chính sách Tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
43/2022/QH15 11/01/2022 Quốc hội Về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
100/2021/TT-BTC 15/11/2021 Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.
92/2021/NĐ-CP 27/10/2021 Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19
1450/QĐ-TCT 07/10/2021 Tổng Cục thuế Ban hành Quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế
2531/CTHPT-TTHT 01/10/2021 Cục thuế TP Hải Phòng V/v triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo nghị định số 123/2020/NĐ-CP trên địa bàn TP Hải Phòng
1417/QĐ-TCT 27/09/2021 Tổng Cục thuế Ban hành kế hoạch triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định, Phú Thọ
1838/QĐ-BTC 20/09/2021 Bộ Tài chính Về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại tỉnh Phú Thọ
1839/QĐ-BTC 20/09/2021 Bộ Tài chính Về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại thành phố Hải Phòng
1483/TB-CTBDI-TTHT
29/06/2022
Tổng Cục thuế
Thông báo 1483/TB-CTBDI-TTHT ngày 29/6/2022 của Cục Thuế tỉnh Bình Định về việc chuyển đổi Chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in hoặc giấy sang Chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC
41/2022/NĐ-CP
20/06/2022
Chính Phủ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triể
1873/TCT-TTKT
01/06/2022
Tổng Cục thuế
V/v tăng cường rà soát, kiểm tra phát hiện NNT có dấu hiệu rủi ro về hóa đơn, chống gian lận hoàn thuế GTGT.
34/2022/NĐ-CP
28/05/2022
Chính Phủ
Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022
613/CTLAN-TTHT
25/02/2022
Cục Thuế Long An
V/v triển khai áp dụng thực hiện hóa đơn điện tử tại địa bàn tỉnh Long An
206/QĐ-BTC
24/02/2022
Bộ Tài chính
Quyết định về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
15/2022/NĐ-CP
28/01/2022
Chính Phủ
Quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH-15 của Quốc hội về chính sách Tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
43/2022/QH15
11/01/2022
Quốc hội
Về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
100/2021/TT-BTC
15/11/2021
Bộ Tài chính
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.
92/2021/NĐ-CP
27/10/2021
Chính Phủ
Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19
1450/QĐ-TCT
07/10/2021
Tổng Cục thuế
Ban hành Quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế
2531/CTHPT-TTHT
01/10/2021
Cục thuế TP Hải Phòng
V/v triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo nghị định số 123/2020/NĐ-CP trên địa bàn TP Hải Phòng
1417/QĐ-TCT
27/09/2021
Tổng Cục thuế
Ban hành kế hoạch triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định, Phú Thọ
1838/QĐ-BTC
20/09/2021
Bộ Tài chính
Về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại tỉnh Phú Thọ
1839/QĐ-BTC
20/09/2021
Bộ Tài chính
Về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại thành phố Hải Phòng

Cảm ơn bạn đã quan tâm tới dịch vụ định danh điện tử của Công ty EFY Việt Nam.

Nhân viên EFY sẽ liên hệ lại bạn trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng cảm ơn!

2018 © Công ty cổ phần công nghệ tin học EFY Việt Nam