Chuyên gia cao cấp về hóa đơn điện tử

Văn bản giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội

DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Năm ban hành
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTên văn bản
100/2021/TT-BTC 15/11/2021 Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.
92/2021/NĐ-CP 27/10/2021 Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19
1450/QĐ-TCT 07/10/2021 Tổng Cục thuế Ban hành Quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế
2531/CTHPT-TTHT 01/10/2021 Cục thuế TP Hải Phòng V/v triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo nghị định số 123/2020/NĐ-CP trên địa bàn TP Hải Phòng
1417/QĐ-TCT 27/09/2021 Tổng Cục thuế Ban hành kế hoạch triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định, Phú Thọ
1838/QĐ-BTC 20/09/2021 Bộ Tài chính Về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại tỉnh Phú Thọ
1839/QĐ-BTC 20/09/2021 Bộ Tài chính Về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại thành phố Hải Phòng
1833/QĐ-BTC 20/09/2021 Bộ Tài chính Về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại tỉnh Quảng Ninh
1831/QĐ-BTC 20/09/2021 Bộ Tài chính Về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại tỉnh Bình Định
1830/QĐ-BTC 20/09/2021 Bộ Tài chính Về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại thành phố Hà Nội
1832/QĐ-BTC 20/09/2021 Bộ Tài chính Về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh
78/2021/TT-BTC 17/09/2021 Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ
88/2020/TT-BTC 30/10/2020 Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Điều 26 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một só điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về Hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
125/2020/NĐ-CP 19/10/2020 Thủ tướng chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn
123/2020/NĐ-CP 19/10/2020 Chính Phủ Nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ
100/2021/TT-BTC
15/11/2021
Bộ Tài chính
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.
92/2021/NĐ-CP
27/10/2021
Chính Phủ
Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19
1450/QĐ-TCT
07/10/2021
Tổng Cục thuế
Ban hành Quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế
2531/CTHPT-TTHT
01/10/2021
Cục thuế TP Hải Phòng
V/v triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo nghị định số 123/2020/NĐ-CP trên địa bàn TP Hải Phòng
1417/QĐ-TCT
27/09/2021
Tổng Cục thuế
Ban hành kế hoạch triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định, Phú Thọ
1838/QĐ-BTC
20/09/2021
Bộ Tài chính
Về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại tỉnh Phú Thọ
1839/QĐ-BTC
20/09/2021
Bộ Tài chính
Về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại thành phố Hải Phòng
1833/QĐ-BTC
20/09/2021
Bộ Tài chính
Về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại tỉnh Quảng Ninh
1831/QĐ-BTC
20/09/2021
Bộ Tài chính
Về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại tỉnh Bình Định
1830/QĐ-BTC
20/09/2021
Bộ Tài chính
Về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại thành phố Hà Nội
1832/QĐ-BTC
20/09/2021
Bộ Tài chính
Về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh
78/2021/TT-BTC
17/09/2021
Bộ Tài chính
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ
88/2020/TT-BTC
30/10/2020
Bộ Tài chính
Sửa đổi, bổ sung Điều 26 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một só điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về Hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
125/2020/NĐ-CP
19/10/2020
Thủ tướng chính phủ
Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn
123/2020/NĐ-CP
19/10/2020
Chính Phủ
Nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ

Cảm ơn bạn đã quan tâm tới dịch vụ định danh điện tử của Công ty EFY Việt Nam.

Nhân viên EFY sẽ liên hệ lại bạn trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng cảm ơn!

2018 © Công ty cổ phần công nghệ tin học EFY Việt Nam