Chuyên gia cao cấp về hóa đơn điện tử
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu 04/2014/NĐ-CP
Trích yếu nội dung Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ
Ngày ban hành 17/01/2014
Ngày hiệu lực 01/03/2014
Hình thức văn bản Nghị định
Cơ quan ban hành Thủ tướng chính phủ
Người ký duyệt Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Tệp đính kèm Nghi_dinh_04.2014_NDCP.pdf

Các văn bản khác

2018 © Công ty cổ phần công nghệ tin học EFY Việt Nam