CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu 37/2017/TT-BTC
Trích yếu nội dung Thông tư 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017 sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Ngày ban hành 27/04/2017
Hình thức văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký duyệt Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Tệp đính kèm TT-37.2017.TTBTC.doc

Các văn bản khác