CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu 26/2015/TT-BTC
Trích yếu nội dung V/v bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Ngày ban hành 27/02/2015
Hình thức văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký duyệt Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Tệp đính kèm TT-26.2015.TT-BTC

Các văn bản khác