Chuyên gia cao cấp về hóa đơn điện tử

Giải đáp thắc mắc hóa đơn nhiều trang

Hiện tại do Thông tư 32/2011/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC vẫn còn hiệu lực thi hành đến 11/2020 chính vì vậy một số cơ quan thuế vẫn cho phép các đơn vị sử dụng bảng kê hồ sơ khi sử dụng hóa đơn điện tử.

Nhưng theo tinh thần của Tổng Cục Thuế và các cơ quan nhà nước thì hóa đơn điện tử là hóa đơn không giới hạn số dòng chính vì vậy chuyện xuất hóa đơn nhiều trang là nghiễm nhiên được chấp nhận, thậm chí một số nơi ra công văn trả lời đơn vị về việc không chấp nhận đính kèm bảng kê hồ sơ đối với các hóa đơn điện tử.

Chi tiết:

Cục thuế Hà Nội đã có Công văn số 78552/CT-TTHT ngày 28/11/2018 trả lời công văn số 2010/CV-BM ngày 20/10/2018 của Công ty TNHH Kỹthuật và thương mại Ban Mai với nội dung: Khi lập hóa đơn điện tử, doanh nghiệp KHÔNG được lập kèm với bảng kê.

Theo điều 19 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định:

“Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn, người bán hàng có thể lập thành nhiều hóa đơn hoặc lựa chọn một trong hai hình thức sau:

1. Người bán hàng ghi liên tiếp nhiều số hóa đơn:

  • Dòng ghi hàng hóa cuối cùng của số hóa đơn trước ghi cụm từ “tiếp số sau” và dòng ghi hàng hóa đầu số hóa đơn sau ghi cụm từ “tiếp số trước”.
  • Các hóa đơn liệt kê đủ các mặt hàng theo thứ tự liên tục từ hóa đơn này đến hóa đơn khác. Thông tin người bán, thông tin người mua được ghi đầy đủ ở số hóa đơn đầu tiên.
  • Chữ ký và dấu người bán (nếu có), chữ ký người mua, giá thanh toán, phụ thu, phí thu thêm, chiết khấu thương mại, thuế giá trị gia tăng được ghi trong hóa đơn cuối cùng và gạch chéo phần còn trống (nếu có).

Trường hợp cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn tự in, việc lập và in hóa đơn thực hiện trực tiếp từ phần mềm và số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn, Cục thuế xem xét từng trường hợp cụ thể để chấp thuận cho cơ sở kinh doanh được sử dụng hóa đơn nhiều hơn một trang nếu trên phần đầu của trang sau của hóa đơn có hiển thị: cùng số hóa đơn như của trang đầu (do hệ thống máy tính cấp tự động); cùng tên, địa chỉ, MST của người mua, người bán như trang đầu; cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu; kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “tiếp theo trang trước – trang X/Y” (trong đó X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó).”

2. Người bán hàng được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn.

a) Nội dung ghi trên hóa đơn

Hóa đơn phải ghi rõ “kèm theo bảng kê số..., ngày..., tháng.... năm...”. Mục “tên hàng” trên hóa đơn chỉ ghi tên gọi chung của mặt hàng.

Các tiêu thức khác ghi trên hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này.

b) Nội dung trên bảng kê

  • Bảng kê do người bán hàng tự thiết kế phù hợp với đặc điểm, mẫu mã, chủng loại của các loại hàng hóa nhưng phải đảm bảo các nội dung chính như sau:

+ Tên người bán hàng, địa chỉ liên lạc, mã số thuế

+ Tên hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền. Trường hợp người bán hàng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì bảng kê phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng”, “tiền thuế giá trị gia tăng”. Tổng cộng tiền thanh toán (chưa có thuế giá trị gia tăng) đúng với số tiền ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng

  • Bảng kê phải ghi rõ “kèm theo hóa đơn số... Ngày... tháng.... năm” và có đầy đủ các chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hóa đơn.
  • Trường hợp bảng kê có hơn một (01) trang thì các bảng kê phải được đánh số trang liên tục và phải đóng dấu giáp lai. Trên bảng kê cuối cùng phải có đầy đủ chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hóa đơn.
  • Số bảng kê phát hành phù hợp với số liên hóa đơn. Bảng kê được lưu giữ cùng với hóa đơn để cơ quan thuế kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.
  • Người bán hàng và người mua hàng thực hiện quản lý và lưu giữ bảng kê kèm theo hóa đơn theo quy định.”

Hóa đơn điện tử nhiều trang

Do Thông tư 32/2011/TT-BTC không quy định về việc này, và cũng không nói đến việc là không được sử dụng bảng kê hồ sơ. Vì thế việc một số đơn vị sử dụng hóa đơn điện tử có đính kèm bảng kê theo hướng dẫn của cơ quan thuế chủ quản là không sai.

Thông tư số 39/2014/TT-BTC nói rõ quan điểm về vấn đề nếu bị vượt quá số dòng trên 1 trang thì có thể dùng các cách sau: Sử dụng nhiều hóa đơn, sử dụng hóa đơn nhiều trang và sử dụng bảng kê hồ sơ.

Trên thực tế hiện nay, sử dụng hóa đơn điện tử khi phát sinh hóa đơn nhiều trang, đại diện các doanh nghiệp sẽ liên hệ xin ý kiến của cơ quan thuế bằng việc gửi công văn, giấy tờ trình bày, cơ quan thuế đồng ý thì lúc đó mới được sử dụng nhiều trang là phương án tối ưu nhất.

EFY Việt Nam khuyến cáo các đơn vị sử dụng hóa đơn điện tử không nên sử dụng bảng kê hồ sơ đính kèm để tránh tình trạng sau này cơ quan thuế không đồng ý kê khai thuế cho các hóa đơn đó, khuyến khích sử dụng hóa đơn nhiều trang nhưng vẫn phải liên hệ hỏi lại cơ quan thuế nơi quản lý đơn vị cho yên tâm. (Theo TT39/2014/TT-BTC)


Thông tin tư vấn và hỗ trợ:

Công ty cổ phần công nghệ tin học EFY Việt Nam

Số điện thoại: 0911 876 893 – Mrs Hằng.

Tổng đài: 1900 6142 – nhánh số 2

Website: https://ihoadon.vn

Địa chỉ:

- Tầng 9 tòa nhà Sannam, số 78 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
- M002B, Cao ốc Phú Nhuận, số 20 Hoàng Minh Giám, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
Email:
efy@ihd.vn

Facebook: https://www.facebook.com/ihoadon/

 

✅Đăng ký dùng thử miễn phí hóa đơn điện tử iHOADON tại đây

ÐĂNG KÍ TÀI KHOẢN 
I-HOADON
✅iHOADON chuyên gia cao cấp về hóa đơn điện tử

✅Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí: 0911876893 và 02432263099
 

iHOADON chuyên gia cao cấp về hóa đơn điện tử

EFY Việt Nam

 

 

 

 

 

 

2018 © Công ty cổ phần công nghệ tin học EFY Việt Nam